skip to Main Content

HISTÒRIA

Excavacions Ramon Roma S.L. és una empresa d’origen familiar des de l’any 1996, que va començar amb treballs de moviments de terres i excavacions en el terreny agrícola, expandint-se també al sector de l’obra pública.

Actualment ofereix tot tipus de serveis de preparació de terrenys per a la construcció, col·locació de pedra d’escullera, rompudes, arranjament de camins, rases i cunetes, anivellacions de terrenys amb gps, transformació d’àrids amb molí d’impacte, transports diversos, fent especial èmfasi amb la gestió d’abocadors.

Back To Top