skip to Main Content

Excavacions Ramon Roma S.L. és una empresa d’origen familiar des de l’any 1996, que va començar amb treballs de moviments de terres i excavacions en el terreny agrícola, expandint-se també al sector de l’obra pública.

Actualment ofereix tot tipus de serveis de preparació de terrenys per a la construcció, col·locació de pedra d’escullera, rompudes, arranjament de camins, rases i cunetes, anivellacions de terrenys amb gps, transformació d’àrids amb molí d’impacte, transports diversos, fent especial èmfasi amb la gestió d’abocadors.

Missió

Proveir les solucions que cada client necessita, facilitant tots els serveis que es requereixen per crear valor a les nostres actuacions i oferint un servei íntegre des de l’inici fins el final de l’obra

Visió

Enfortir el nostre lideratge per ser fàcilment reconeguts pels nostres clients, i d’aquesta manera aconseguir un ferm creixement

Equip de professionals

Tenim la sort de formar un gran equip de professionals del sector, superant la quarantena de treballadors i treballadores. Destaquem el nostre servei propi de mecànics, que ens permet efectuar les reparacions de les màquines amb molta immediatesa, sense dependre de servei extern.

Back To Top