L'empresa

Excavacions Ramon Roma S.L. és una empresa d’origen familiar des de l’any 1996.

Ramon Roma Torra va començar amb treballs de moviments de terres, en el terreny agrícola, i actualment ofereix a tots els clients servei de transport, preparació de terrenys per a la construcció  o urbanitzacions, col.locació de pedra d'escullera, i qualsevol tipus de servei en rasa, gestió d’abocadors...

Excavacions Ramon Roma | www.excavacionsrr.com | info@excavacionsrr.com | Text legal | Disseny web: Grafkic